LÄR KÄNNA DIN INTUITION

Välkommen

Kursportalen är upplagd så att du själv ska kunna se filmerna, läsa materialet och göra övningarna så ofta du vill.

Jag rekommenderar att du börjar uppifrån och ner och går igenom alla steg. Då får du en bra förståelse för kursens olika delar och hur de hänger ihop.

Därefter kan du gå in och repetera de avsnitt du känner dig mest intresserad av.

Stöter du på frågor - kontakta mig!


Om kursen

Jag har satt samman denna kurs för Dig som är intresserad av det spirituella och undrar hur du kan ta ett första steg för att lära dig mer och utforska dina egna förmågor. Jag utgår från min kunskap som Reiki master och erfaren medial vägledare och delar med mig av mina knep och erfarenheter under kursen.


Alla har vi tillgång till vår intuition, vår "magkänsla" eller känslan i hjärtat, som hjälper oss fatta beslut i vardagen. Intuitionen signalerar till oss när något känns lite skumt, när något känns rätt eller fel, om en person är ärlig eller ej. Ibland väljer vi att följa den känslan men ibland bortser vi från den och fattar beslut med intellektet istället.
 

När vi avfärdar och bortser från vår intuition riskerar vi att fatta beslut som går emot oss själva och våra värderingar, som senare visar sig vara "fel", att bli vilseledda. Att våga lita på intuitionen, på känslan, är inte självklart i vår västerländska kultur, vi är uppfostrade i hjärnans anda, inte hjärtats.

På denna kurs kommer jag guida Dig till att våga lita mer på din intuition. Att känna efter i kroppen innan hjärnan får säga sitt. Att kombinera förnuft och känsla inför beslutsfattande. Vi kommer även gå igenom hur vi kan rensa bort tung energi ur vårt eget system.


Lycka till! 
Karolina  
Del 1.
Vad är intuition?

En sak vi behöver klargöra är vad som menas med INTUITION. Det är ett ord som används i många sammanhang och därmed har det också varierande innebörd för olika personer.

Enligt Wikipedia kommer ordet Intuition från Latin och betyder "åskåda", "se på" eller "betrakta".

Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning med sitt medvetande, utan att ha tillgång till alla fakta. Intuition ställs ofta i motsats till att förstå något logiskt.


Intuitionen brukar även kallas den inre rösten, den inre guiden, magkänslan,
att känna på sig.

 

Exempel på när du använder din Intuition

  • du vet vem som ringer redan innan du tittat på telefonen

  • du tänker på en person strax innan denne hör av sig

  • du känner av stämningen när du går in i ett rum

  • du känner att något ska hända strax innan

  • du väljer en annan väg hem än vanligt och hör efteråt att just den vanliga vägen var helt blockerad av bilköer eller att bussen gått sönder

  • din sambo har tappat bort bilnyckeln och du vet direkt var den finns
     


Själens röst 

 Intuitionen kallas ofta för själens röst. Den inre känsla du kan få för om något är rätt eller fel. En förnimmelse som helt utan logiska resonemang ger dig en känsla av att veta svaret, utan att veta vad svaret baseras på.

 Alla har kontakt med sin intuition men alla är inte uppmärksamma på den. Vid beslutsfattande lyssnar vi inåt, mer eller mindre medvetet. Vi vet saker utan att förstå hur.  Det är inte tankar, det är något annat. 

Intuitionen kommer inte med buller och bong, den gör sig inte så märkvärdig. Intuitionen är subtil, lågmäld. När hjärnan inte är i full gång med logiska grubblerier kan intuitionen lättare komma igenom bruset. Det är en snabb och klar insikt, ögonblicklig och odramatisk.
 

Intuition är att läsa energi

Allt är energi. Du är energi. I våra allra minsta beståndsdelar vibrerar vi av energi.

Din intuition är ett sätt att kommunicera med och genom din energi. När du känner på dig saker innan de hänt är det för att du kan känna av energin av någons tanke att ringa dig, av någons intention att göra något.

Energi rör sig snabbt och därför kommer insikterna snabbt. Orsaken till att vi har intuitionen är för att det är vårt mest naturliga sätt att kommunicera, vi är energi och allt runtomkring oss är också energi. Intuitionen är ett mycket känsligt verktyg som kan känna av variationer i all energi omkring oss.

Vi har olika stark kontakt med intuitionen och därför märker vi av den olika mycket. Vi kan träna upp kontakten med intuitionen och ett bra sätt att börja är att öka vår förståelse.

När vi arbetar intuitivt läser vi alltså av och tolkar energi. Allt levande och icke- levande har energi. Livsenergi (Chi/ Ki) flödar genom allt levande. Minnesenergi är den känslomässiga energi vi människor tankar ur oss. Minnesenergi kan samlas i föremål och platser.


Meditationsövning 1 - Kontakta kroppen
När vi arbetar intuitivt med att läsa av energier behöver vi känna var vi själva och vår energi ”börjar och slutar”. Vi ska därför börja med att ta kontakt med kroppen.

Klicka på pilen för att starta filmen.  
Del 2.
Auran

Auran är ditt personliga energifält. Här lagras all information om dig och medium använder tonar ofta in på auran för att läsa av en person. Auran har många lager, t.ex. den fysiska, emotionella och själsliga auran. I din aura samlas också intryck och energier du kommer i kontakt med.

Intuitiva personer är ofta experter på att känna in energi, men även på att ta in och bära andras energi i sin egen aura. Det kan leda till att vi känner oss trötta, dränerade, nedstämda.  Har du upplevt att du varit på en plats med många människor och efteråt känt dig helt slut? Då har du antagligen tagit in andras energier.

Genom att städa auran regelbundet kan vi släppa intryck tung energi och samtidigt fylla på med lätt, helande energi. När vi gör detta får vi också lättare att komma i kontakt med intuitionen, vi "nollställer oss" helt enkelt. Du kan städa auran så ofta du vill och behöver.  En bra tumregel är före och efter intuitivt arbete. 

Mediationsövning 2 - Auran

Klicka på pilen för att starta filmen.Del 3.
Våra chakran

Cakran - energicentrum. Våra chakran är organisationscentrum för mottagning, absorption och överföring av livskraft (Chi/Ki).

När vi använder vår intuition arbetar vi med vårt tredje öga, Pannchakrat. Vi har sju fysiska huvudchakran. Kanske har du kunskap om dessa redan, kanske är det något nytt för dig. För att alla ska kunna hänga med i denna kurs presenterar jag här en kort översikt över våra sju chakran. Varje chakra står för en medvetandenivå och varje chakra har ett huvudfokus, samtidigt som samtliga chakran hör samman.

Baschakrat/ Rotchakrat

ÖVERLEVNAD.
Placering: I höjd med svanskotan.
Vår grundtrygghet, vår barndom, fysisk identitet, självbevarelsedrift.
 Element: Jord. 


Navelchakrat/ Sakralchakrat

SEXUALITET, KÄNSLOR.
Placering: Strax nedanför naveln. Känslomässig identitet, hur vi mår och känner oss på insidan. Element: vatten.


Magchakrat/ Solar plexus

KRAFT, VILJA. 

Placering: Övre delen av magen. Egoidentitet, vår koppling till den yttre världen, hur vi definierar oss själva. Här sitter egot. Element: eld.


Hjärtchakrat

KÄRLEK, RELATIONER.

Placering: bröstbenet. Social identitet, självacceptans. Vårt relaterande medvetande. Kärlek, trygghet. 

Element: Luft.


Halschakrat

KOMMUNIKATION.

 Placering: Vid struphuvudet. Kreativ identitet, självuttryck. Uttrycka och lyssna. Att sätta gränser. Element: ljud.


Pannchakrat / Tredje ögat

INTUITION, FANTASI. 

Placering: mellan ögonbrynen. Arketypisk identitet, självreflektion. Vision, medveten om den större bilden. Element: Ljus.


Kronchakrat

MEDVETENHET

Placering: Strax ovanför hjässan. Universell identitet, självkännedom. Inre och yttre förening. Din kanal till universum, andlighet, upplysning. Element: Tanke.

 


Meditationsövning 3 - Chakran

Alla våra chakran, energicentra, hänger ihop och behöver vara i balans. Vi ska därför med att öppna och expandera våra sju fysiska chakran.

Klicka på pilen för att starta filmen.Del 4.
Psykometri

Genom att använda PSYKOMETRI kan vi lära oss att läsa av och tolka informationen vi får. Psykometri betyder "Att mäta själen". Medium arbetar med psykometri hela tiden.


Läsa av energi

 Föremål är laddade med minnesenergi. När vi läser av föremål kan vi uppleva olika saker. Det kan komma en känsla, en symbol, ett ord. Det är viktigt att veta att intrycken varierar och att övning ger färdighet! Psykometri är ett effektivt sätt att lära sig hur man tonar in på energier med hjälp av sin intuition. Våga testa, våga släppa prestationsångesten. Alla upplever vi något och ingen information är onödig, allt kommer någonstans ifrån!

Det som ligger närmast en person är det vi tolkar in först. 

Tänk på att när vi tonar in på energi ska vi INTE tolka informationen som kommer. Först tonar vi in, sedan summerar vi ihop informationen vi fått.


Det finns många sätt att ta emot energi på:


Symboler och bilder
 Ibland betyder de något för dig, eller för personen du läser av föremålet för. Ibland kommer en känsla eller intryck med symbolen.


Verkliga platser
 Du eller din klient känner igen när du förmedlar dem.


En känsla
 
Föremålet ger dig en känsla. Sätt ord på den och förmedla.

Ord
 
Du kan få ord, meningar, uttryck inom dig.


Minnen
 
Ett personligt minne kan komma, som du kan associera till. Ibland är det att du upplevt samma eller liknande sak, eller så är det känslan i minnet som är det viktiga.


Ilska, glädje, ledsen, rädd osv
 
Föremålet kan vara laddat med starka känslor.

Filmer

Du ser en film spelas upp i ditt inre av en händelse kopplad till föremålet.

Du bara vet saker
 
Att bara veta kallas Klarvetande. Förmedla vad du får utan att värdera.Din symbolvärld

Genom att öva och lära känna din egen symbolvärld blir det lättare och lättare att läsa av och förmedla det du får. Skriv gärna ner vad olika symboler betyder för DIG. Vad står "häst" för? "Blomma", "hav", "båt", olika färger etc...


Övningar

Läsa av föremål 

Låna ett föremål av någon som också är beredd att ge dig feedback. Du ska inte känna till något om föremålet. 
 
 Sätt dig ner med block och penna redo.  Slut ögonen och tona in på föremålets energi.

Håll föremålet mellan dina händer eller lägg händerna ovanpå. Slappna av och andas in energin från föremålet. Du kan klämma, känna, lukta, lyssna på föremålet.

Skriv vartefter ner det som kommer till dig, utan att tolka eller värdera. Bara skriv och fortsätt tona in.

När du känner dig klar med att tona in på föremålet, sätter du dig och försöker tolka det du skrivit ner. Var inte orolig om du inte kan förstå allt, ibland vet den andra personen vad det handlar om.

Förmedla det du fick till personen som äger föremålet, berätta vad du såg, kände osv, berätta din tolkning av informationen och fråga om personen förstår. Släpp prestationen, det här är övning!!


Läsa av fotografi 

Låt en person lägga ett foto i ett förseglat kuvert. Fotot ska betyda något för personen, det kan vara av en plats, person, djur... Ta kuvertet med fotot mellan dina händer och känn in vibrationerna, energin, på samma sätt som i övningen med föremålet. Lita på det du får, skriv ner!
Nu kan du inte intala dig att du påverkas av föremålet, att du får förutfattade meningar, eftersom du inte der fotot. 

Tolka Änglakort/Orakelkort
Minns du symbolvärlden? Nu ska vi träna mer på att tolka symboler genom korten.

Sitt två och två och turas om att ställa en fråga till korten, den andra blandar in frågan i korten och drar ett kort. Du som ska tolka kortet, ta en stund och tona in, titta på kortet intuitivt. Känn kortets vibration. Läs inte texten, titta på bilden, symbolerna, ta in känslan. Förmedla vad du får till dig direkt till den andra personen, säg det som kommer till dig och tänk även på hur du säger det. När vi ger budskap behöver vi tänka på att framföra dem med respekt och med mottagarens bästa för ögonen. Vi ska inte skrämmas eller skapa oro. Ha kul med korten och öva, öva, öva. 

Lycka till!  

 

Bonus

Meditation "Res i din aura"