Sju steg framåt 

Kom vidare, en gång för alla

En helt unik, ganska tuff och emotionellt utmanande, behandling i sju steg för dig som upplever att du fastnat i ett mönster och verkligen vill komma vidare, en gång för alla! Alltså- på riktigt -släppa taget om något som hindrar dig att ta steg framåt i ditt liv! 

Du kan boka behandlingen av många anledningar, men var beredd på att du kommer få kontakt med nya sidor av dig själv! Förbered dig på en emotionell och själslig resa där du konfronteras med ditt inre motstånd till verklig förändring. Andra som gjort denna resa har rapporterat ökad självkännedom och förståelse för sig själva, ökad motivation och mod att ta tag i de emotionella hinder som de har inom sig. Det börjar med dig! 

De sju stegen i behandlingen är viktiga för att du ska uppnå önskat resultat. För att du ska få uppleva hur det känns att bli fri på riktigt! Fri från skuldkänslor, från rädslor, oro, skam, sabotagemönster eller vad som nu är aktuellt för just dig. 


Varje steg i behandlingen är en enskild session och kan ske såväl på distans som i min mottagning, beroende på vad som fungerar bäst för dig. Var beredd på att du får hemuppgifter mellan behandlingarna. 


Vad varje steg innehåller beror på vad just du behöver. Jag använder mig av en blandning av intuitiva, coachande och helande samtal, olika sorters healing och regressionsbehandling för att uppnå bästa möjliga resultat för dig. Efter det inledande samtalet kommer jag sammanställa en personlig behandlingsplan för dig och därefter bokar vi in tider för de kommande stegen. Varje samtal och behandling tar ca 60 minuter. 

De sju stegen:

  1. Samtal
  2. Behandling 1 
  3. Behandling 2 
  4. Samtal
  5. Behandling 3 
  6. Behandling 4 
  7. Samtal 

Din investering: 6250kr inkl moms 
Kan delbetalas med Klarna 


Kontakta mig via formuläret nedan för att få mer information och boka paketet!